Tips voor besparing

We stellen het uiteraard op prijs als u zinvolle tips wilt aandragen. Om e.e.a. serieus te houden begrijpt u dat we de tips even checken alvorens we deze on-line zetten.

Mijn tip gaat over:

Voor veiligheidsredenen neem alstublieft de hieronder afgebeelde code over.