Privacyverklaring

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

DutchExpo, initiatiefnemer van LaatMeHelpen.nl, gevestigd aan Jasmijnstraat te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, vragen wij u om de volgende gegevens:
√ Voor- en achternaam
√ Geslacht
√ Adresgegevens
√ Telefoonnummer
√ E-mailadres

Alleen met toestemming van ouders/verzorgers kunnen gegevens worden verzameld over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@LaatMeHelpen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

LaatMeHelpen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
Doel van LaatMeHelpen.nl is het koppelen van buurtbewoners aan elkaar om elkaar te helpen en ontmoeten. Hiervoor is het nodig om de gegevens van de buren die willen helpen en de hulpvrager die hulp kan gebruiken te registreren om te kunnen komen tot een succesvolle match tussen deze twee partijen, en om deze koppeling te kunnen monitoren en opvolgen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
LaatMeHelpen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Echter, om koppelingen tussen buren en hulpvragers te kunnen monitoren en opvolgen is het nodig om ook na de koppeling gegevens in ons systeem te bewaren. Gegevens van niet actieve koppelingen worden een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
LaatMeHelpen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Stuur hiervoor een email naar info@LaatMeHelpen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LaatMeHelpen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@LaatMeHelpen.nl.